Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Projekt: Autoškola PRIGORJE-SAVSKI MAROF d.o.o. – ulaganjem u informacijsku i komunikacijsku tehnologiju do unaprijeđenih poslovnih procesa i konkurentnijeg nastupa na tržištu

Korisnik: Autoškola PRIGORJE-SAVSKI MAROF d.o.o.

Razdoblje provedbe projekta: 20.01.2020. – 20.10.2020.

Ukupna vrijednost projekta744.032,90 kn

Iznos sufinanciranja EU323.906,21 kn

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Opis projekta:

Projektom će se kroz primjenu informacijske i komunikacijske tehnologije unaprijediti poslovni procesi, tijek rada će se učiniti efikasnijim, kvalitetnijim i ekonomičnijim, a svojim će zaposlenicima Autoškola PRIGORJE-SAVSKI MAROF d.o.o. pružiti kvalitetnije uvjete rada te u konačnici konkurentnije nastupiti na tržištu.

U sklopu projekta je predviđena nabava hardverske i softverske opreme uz pomoć koje će se optimizirati poslovni procesi te postići učinkovitije poslovanje, i to zbog omogućavanja edukacije polaznika na računalima uz pomoć softvera za simulaciju ispita i edukaciju.

Ciljne skupine projekta su  budući polaznici autoškole koji će polaziti edukaciju pomoću suvremene IT opreme i programa, zaposlenici koji će raditi u boljim uvjetima i unaprijediti svoje kompetencije te društvena zajednica čijem boljitku će se doprinijeti otvaranjem novih radnih mjesta i promocijom kvalitetnog poslovanja.

Ciljevi i očekivani  rezultati projekta:

Kako bi se postigao specifični cilj programa – poboljšani razvoj i rast malih i srednjih poduzetnika na domaćim i stranim tržištima, svrha ovog projekta je primjenom informacijske i komunikacijske tehnologije optimizirati poslovne procese te postići učinkovitije poslovanje zbog čega će poduzeće biti konkurentnije na lokalnom tržištu na kojem se već etabliralo.

Očekivani rezultati projekta su:

  • nabavljena i propisno označena hardverska oprema prema definiranom proračunu;
  • nabavljena softverska rješenja prema definiranom proračunu;
  • educirani zaposlenici poduzeća prijavitelja za rad s nabavljenom hardverskom i softverskom opremom;
  • izvršene aktivnosti povezane s promidžbom i vidljivosti;
  • provedene aktivnosti vezane za upravljanje projektom i administracijom;
  • povećani prihodi od prodaje;
  • porast zapošljavanja;
  • unaprijeđeni poslovni procesi.

Kontakt osoba za više informacija:

Berislav Kresnik

mkresnik@gmail.com

Dodatne informacije o EU fondovima možete pronaći na stranicama:

https://strukturnifondovi.hr/

https://strukturnifondovi.hr /eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija

Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost Autoškole PRIGORJE-SAVSKI MAROF d.o.o.